رستوران
کافی شاپ 1
قلیان
افزودن غذا به یادداشت
مشاهده دفترچه یادداشت
دفترچه یادداشت
اسکرین شات ثبت سفارش
ثبت سفارش
توضیحات خلاصه ای در این قسمت برای رستوران ثبت می شود توضیحات خلاصه ای در این قسمت برای رستوران ثبت می شود توضیحات خلاصه ای در این قسمت برای رستوران ثبت می شود توضیحات خلاصه ای در این قسمت برای رستوران ثبت می شود توضیحات خلاصه ای در این قسمت برای رستوران ثبت می شود
دریافت سفارش در رستوران
ارسال سفارش از طریق پیک
تحویل حضوری
هزینه سفارشات
مالیات
مبلغ قابل پرداخت
تایید
ارسال پیک
هزینه سفارشات
هزینه ارسال
مالیات
مبلغ قابل پرداخت
تایید